Crítica de Laura Caveiro sobre os «Sonetos de Shakespeare»

22 Setembro 2011

Críticas,Poesía,Traducións

O Faro da Cultura, de Faro de Vigo, inclúe hoxe unha recensión crítica de Laura Caveiro sobre a tradución dos Sonetos de Shakesperare, feita por Ramón Gutiérrez Izquierdo.

Escura e Beautiful

Das audaces artes

Afirma Harold Bloom que se puidese interrogar a un autor xa morto, desde logo, escollería a Shakespeare. Non obstante, matiza con retranca:“non perdería nin un segundo preguntándolle a identidade da Dama escura.” Tamén, moito máis alá de artificiosos misterios, vemos como vai á cerna do Shakespeare sonetista a tradución ao galego dos seus Sonetos, sabiamente comentada e anotada, do profesor da Universidade deVigo, Ramón Gutiérrez Izquierdo, publicada por Edicións Xerais en edición bilingüe.

Se arduo labor é traducir a calquera clásico, aínda máis meritorio coidamos que é traducir os Shakespeare’s Sonnets. Por iso resulta de tanto interese achegarmos ás explicacións que Gutiérrez Izquierdo nos ofrece sobre os xogos de palabras, sobre o argot da época (en especial en relación co sexo), sobre a música que non se lle furta a estes versos, e sobre o estéril afán dos estudosos por identificar o mozo e a muller a quen se apostrofa nos poemas. Afán que se entende froito dun malentendido persistente: a identificación da voz lírica (a voz do falante lírico) co autor. Aclárasenos que en moitos sonetos non se sabe quen é o falante lírico: se é un home que se dirixe a un home, un home que se dirixe a unha muller ou unha muller que se dirixe a un home. Cuestión que non pode rematarse senón lembrando que se recorre en moitas ocasións a motivos da lírica trobadoresca, debedora nal-gúns xéneros da canción feminina, posta en boca dunha muller namorada. Velaí a audaz arte destes sonetos, a maior gloria do mozo apostrofado e mais da súa“Dark Lady”.

Laura Caveiro

Crítica de Laura Caveiro sobre «Fundación Libélula», de Yashmina Shawki

3 Marzo 2011

Críticas,Narrativa

O suplemento literario Faro da Cultura, de Faro de Vigo, inclúe hoxe unha crítica de Laura Caveiro sobre Fundación Libélula, de Yashmina Shawki, que reproducimos:

Lonxe do camiño de rosas
Que non decidan os outros

As libélulas florecen e voan sen medo coa calor primaveral, tralas inclemencias da invernía.As libélulas veñen ser, entón, o símbolo que mellor resume esta novela breve deYashmina Shawki –de quen coñeciamos con anterioridade na nosa lingua Contos ao carón da lareira (2007). Nas primeiras páxinas,a auga corre amares polas rúas en pendente deVigo, mentres a inmigrante Gladys é detida nunha redada nun prostíbulo, mentres a camareira Laura vai cansa e desanimada no bus. A mensaxe positiva de que hai luz ao final do túnel transmítese cunha perspectiva
implicada na igualdade de xénero, na loita contra a inxustiza. Cada libélula, cada personaxe feminina, volver ser á súa vez un símbolo.Cando a historia remate terán botado lastre, deixarán de ser o que foron. A historia de superación de cada unha delas irá entretecendo unha novela coral, con María Xosé como punto de conexión, a muller quen de axudar sen pedir nada a cambio. Ela dará pulo a unha fundación de apoio ás mulleres máis desfavorecidas. A escrita de rápidas pinceladas vai turrando da acción, poñendo a énfase en potenciar os sentimentos e o leitmotiv desta narración, que interiorizarán as mulleres ata florecer: non deixar que outros decidan por unha. Que ninguén che prive nunca da túa liberdade.

Laura Caveiro

«Monte Louro»: obsesións e fuxidas

24 Setembro 2009

Críticas,Narrativa,Premios,Xerais_nos_medios

XG00167401Laura Caveiro publica en «Faro da Cultura» unha crítica sobre Monte Louro, a novela de Luís Rey Núñez gañadora do Premio Blanco Amor de novela 2009. Baixo o título de «Obsesións e fuxidas» e o subtítulo «Do paraíso perdido», Caveiro comeza sinalando que «dende a primeira frase da novela, sabemos que o protagonista de Monte Louro tivo varias identidades na súa vida: deste xeito, a través das súas páxinas viaxamos ao carón de Delio Landeira, dende Muros, cara a distintos destinos, e tamén cara ao interior das súas obsesións máis íntimas, como é a de prosperar. Imos coñecendo, aos poucos, a quen despois será chamado Artemio Losada, en Barcelona, e, finalmente, Iago Formoso, en Bos Aires». Contínúa Caveiro salientando o a «feitura de novela río» da obra, «con suave ritmo acompasado ao xurdir e desaparecer dos personaxes diante dos nosos ollos», ademais da «feitura de novela ponte entre Galicia e Arxentina». Conclúe o texto Caveiro insistindo na mestría do autor para amosar límpida «unha visión amada, a de Monte Louro. O paraíso perdido».

O texto completo da crítica pode consultarse en pdf no suplemento «Faro da Cultura» do Faro de Vigo de 24 de stembro de 2009.

"TSC. Diario da noite", crítica en "Faro da Cultura"

28 Maio 2009

Críticas,Poesía,Xerais_nos_medios

farodaculturaLaura Caveiro publica hoxe en “Faro da Cultura” unha crítica de TSC.Diario da noite, o poemario de Alfonso Armada.

Os premios Xerais de novela hoxe en «Libro aberto»

1 Febreiro 2009

Noticias,Premios_Xerais,Presentacións,Xerais_nos_medios

libroaberto_pOs gañadores do premio Xerais de Novela 2008 visitan hoxe «Libro aberto», o programa de literatura da Televisión de Galicia. Na Biblioteca Nacional de Galicia da Cidade da Cultura, será entrevistado o escritor Manuel Lourenzo González, gañador do premio Xerais con O xardín das pedras flotantes.  Tamén será entrevistado Alberto Canal, finalista do premio Xerais coa novela Conexión Tubinga, unha intriga teolóxica que é a estrea literaria do ourensán.  Ademais, na sección de reportaxes falarase da lectura entre os adolescentes co escritor Xabier P. Docampo. Laura Caveiro, na sección de traducións, atenderá a un dos recentes éxitos editoriais, o libro Mal de escola, de Daniel Pennac.