Consulta a unidade de mostra do novo «Libro en rede» de Xerais para Lingua e Literatura de 2º da ESO

23 Maio 2012

Didáctica,Educación,Libro_electrónico,Libro_en_rede,Libros_texto_ESO,Noticias,Novidades


Tal e como informamos onte, Xerais preparou para o vindeiro curso 2012/2013 o «Libro en rede», un innovador modelo de educación dixital para a área de Lingua e literatura de 2º de ESO.

Nestes momentos xa se pode consultar na web da editorial unha unidade completa de mostra, que dá idea do espírito da proposta, unha proposta que recolle tanto a experiencia de trinta anos na confección de materiais curriculares impresos para a aprendizaxe da lingua e literatura como as posibilidades de interactividade das actuais utilidades hipertextuais.

A proxecto de «Libro en rede» foi deseñado, desenvolvendo unha proposta curricular idéntica aos nosos materiais impresos de 2º de ESO, para ser utilizado polos centros participantes no programa ABALAR, con especial atención a aqueles que experimentan con contidos dixitais interactivos.

Se desexa recibir máis información sobre o proxecto «Libro en rede» de Xerais, non dubide en contactar con nós: xerais@xerais.es

O «Libro en rede» de Xerais

22 Maio 2012

Didáctica,Educación,Libro_electrónico,Libro_en_rede,Libros_texto_ESO,Lingua,Noticias,Novidades,Vídeos

Xerais propón para o vindeiro curso 2012/2013 un innovador modelo de educación dixital para a área de Lingua e literatura de 2º de ESO, o «Libro en rede».

Unha proposta que recolle tanto a experiencia de trinta anos na confección de materiais curriculares impresos para a aprendizaxe da lingua e literatura como as posibilidades de interactividade das actuais utilidades hipertextuais. Desenvolvendo unha proposta curricular idéntica aos nosos materiais impresos de 2º de ESO, foi deseñado para ser utilizado polos centros participantes no programa ABALAR, con especial atención a aqueles que experimentan con contidos dixitais interactivos.

Axiña poderá consultarse na web da editorial unha unidade completa de mostra. Se desexa recibir máis información sobre o proxecto «Libro en rede» de Xerais, non dubide en contactar con nós: xerais@xerais.es

«Lingua e literatura. Probas de Selectividade 2012»

20 Abril 2012

Didáctica,Libros_texto_Bacharelato,Lingua

Lingua e literatura. Probas de Selectividade 2012, de Antón Mosteiro García, é unha obra que pretende servirlle de axuda ao alumnado de Lingua e literatura galega de 2º de Bacharelato para preparar a Proba de acceso á universidade do ano 2012.

Ofrécense, resoltas, as catro probas que se formularon o pasado ano nas convocatorias de xuño e setembro e, seguindo o mesmo modelo, seis textos máis con propostas alternativas que sirvan de práctica para afrontar a Selectividade deste curso.

Ademais tamén se aconsella de forma exemplificada sobre a correcta resolución das actividades, incidindo sobre todo no referente ás preguntas de sociolingüística e literatura, así como na análise de textos:

«Papeliños. Educación Infantil 3, 4 e 5 anos». Cadernos de vacacións

18 Abril 2012

Didáctica,Educación,Educación Infantil

«PAPELIÑOS. EDUCACIÓN INFANTIL»

3-4 E 5 ANOS

 

CADERNOS DE VACACIÓNS PARA TRABALLAR EN FAMILIA

O verán é a mellor época do ano para que os nenos e as nenas vivan novas experiencias. Durante este período permanecen moito tempo no ámbito familiar, sen horarios ríxidos, sen présas, e non sempre resulta doado organizar o tempo libre. Ademais, cambian os hábitos, as rutinas, coñecen novas persoas, ambientes, lugares…
Este caderno de vacacións pode ser o motivo para sentar con eles e elas un anaquiño ao día. Conversade sobre os conceptos que trata, que eles vos expresen as súas opinións, e animádeos a que os traballen. Cómpre que non perdan o hábito de traballo escolar tan recentemente adquirido.
Este material didáctico ten como finalidade:

  • Favorecer a vosa implicación na educación dos pequenos e das pequenas.
  • Reforzar e repasar os coñecementos adquiridos durante o curso.
  • Fomentar o traballo autónomo dos vosos fillos e fillas.
  • Exercitar aptitudes como: a memoria, a atención, a percepción, a coordinación, o razoamento lóxico, a comprensión e expresión oral…
  • Fomentar a comunicación e o diálogo con eles e con elas.
  • Reforzar hábitos adquiridos na escola (hixiene, alimentación, descanso, seguridade persoal…).
  • Desenvolver a creatividade.
  • Reforzar a aprendizaxe da lectoescritura.


Contén actividades sinxelas, amenas, divertidas, entretidas, axeitadas ás características, capacidades e intereses dos vosos fillos e fillas, variadas e flexibles para asegurar a súa motivación e interese. De forma lúdica, abordan contidos das tres áreas curriculares traballadas durante o curso: Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal, Coñecemento do contorno (medio físico, natural, social e cultural) e Linguaxes: comunicación e representación.

Propostas para traballar co dicionario, a partir do «Dicionario Xerais de Primaria»

24 Outubro 2011

Dicionarios,Didáctica

Manuel Rodríguez Alonso inicia a publicación, no seu blog, Bouvard e Pécuchet, dunha nova sección, con carácter semanal, onde propón exercicios para mellorar o uso da lingua entre os escolares de Primaria primeiro ciclo da ESO empregando o dicionario. O dicionario que se toma como referencia para estes exercicios será o Dicionario Xerais de Primaria, do que son autores o propio Manuel Rodríguez Alonso e Xosé Feixo Cid.

Traballo co dicionario 1

Iniciamos hoxe unha nova sección de periocidade semanal neste noso blog onde proporemos exercicios para mellorar o uso da lingua no alumnado de Primaria e do primeiro ciclo da ESO partindo do emprego do dicionario.

Tomaremos como base para a formulación dos exercicios e mais para a súa resolución a utilización do Dicionario Xerais de Primaria, do que somos coautor. Por iso aludiremos sempre a este instrumento de consulta coas siglas DXP.

Non todos os dicionarios son iguais

O dicionario é o libro dos libros, posto que está pensado para axudar a comprender todos os demais libros. Mais non todos os dicionarios son iguais.

Non imos entrar agora a examinar os diferentes tipos de dicionarios que podemos atopar. Non obstante, hai un dicionario que nos interesa aquí: o dicionario escolar.

Moitos coidan que un dicionario escolar é simplemente unha redución ou resumo dos dicionarios xerais.  Un dicionario escolar (por outros denominado didáctico) non é un dicionario reducido ou resumido, senón un dicionario pensado para os estudantes.

A partir de terceiro de Primaria comeza a aconsellarse aos alumnos que empreguen o dicionario. Nós, tendo isto en conta, elaboramos un dicionario de 14 000 entradas e máis de 26 000 definicións. Para elaborarmos as entradas e as definicións, tivemos en conta o que consideramos que debe saber un alumno ao rematar Primaria. Como o dicionario non é só para usar na materia de Lingua, tivemos moi en conta tratar o léxico que aparece habitualmente nos libros de texto que emprega o noso alumnado. Así mesmo tivemos especial coidado en que no dicionario se reflectise a realidade galega.

O dicionario, como todos sabemos, é o gran libro creador de identidades, pois nel atópase a lingua toda a lingua, e a lingua é a mellor expresión dunha comunidade posto que  nas súas palabras se atesoura todo o saber e todas as arelas e características da devandita comunidade.

Por iso, queremos facer unha serie de reflexións para que se poida usar mellor o dicionario, especialmente o dicionario escolar.

O coñecemento do dicionario

Antes de nada, os alumnos e alumnas han de coñecer o que é un dicionario. O dicionario é un libro de consulta que vale non só para lingua, senón para todas as materias e mesmo para a vida en xeral.

No dicionario as palabras aparecen ordenadas alfabeticamente. Isto supón que os alumnos han de manexar ben e con rapidez o dicionario. Por iso, cómpre realizar exercicios de motricidade co dicionario (pasar as páxinas, cálculo aproximado de por onde cae cada letra etc.). Debemos dicirlle ao alumnado que as palabras van ordenadas por columnas e que aprendan a beneficiarse das palabras guía.

Mais o dicionario, non só serve para buscar o significado das palabras, senón que nos permite clasificalas morfoloxicamente, coñecer as formas máis correctas ou aconsellables etc. Imos presentar aquí, unha vez á semana, exercicios para o alumnado e mesmo comentarios para o profesorado que permitan tirar máis proveito do dicionario.

Así mesmo, explicaremos as razóns que nos levaron a optar por unhas formas e non por outras, que mesmo poden estrañar aos profesores que lean este dicionario (penso, por exemplo, no xénero de lentes ou nada, na inclusión de brote como forma correcta etc.)

Xa que logo imos comezar, posto que o movemento hai que demostralo andando.

Coñece o teu DXP ou dicionario escolar.

Para que te vaias familiarizando, propoñémosche que abras o teu DXP ou o teu dicionario escolar polo comezo da letra A.

Mira a páxina 1, mais devagar. Observa que non son iguais todas as letras.

Responde o seguinte, tras observar con atención esta devandita páxina 1.

1.Por que aparece no medio e medio da páxina a letra A tan grande e cunha cor diferente?

2.Que letras son de igual cor á deste A?

3.Por que cres que teñen a mesma cor?

4.Nalgunhas palabras, como nos casos de á1 e á2 aparecen uns números na mesma cor dos casos anteriores? Para que cres que serven estes números?

5.Non obstante, a maior parte do texto da páxina do dicionario aparece escrito en dous tipos de letra que os que se dedican á tipografía denominan letra normal e cursiva? Explica para que se emprega, ao teu parecer, no dicionario a letra normal e máis a cursiva.

6.Que significa a abreviatura OBS, que aparece en catro ocasións nesta páxina.

Para ver toda a proposta completa, continuar aquí.