Blogaliza emprega cookies só para analizar as visitas. Non gardamos información persoal dos usuarios. (pechar)

Crítica de Xulio Valcárcel sobre «Os Celtas. Unha (re)visión dende Galicia» de Francisco Calo Lourido

25 Agosto 2011

Críticas,Ensaio,Historia

O escritor e crítico Xulio Válcárcel publicou nos xornais xornais El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e El Ideal Gallego unha recensión crítica sobre o libro Os Celtas. Unha (re)visión dende Galicia de Francisco Calo Lourido.

0 celtismo é un debate aberto con fortes enfrontamentos e crispacións. Posturas nunha dirección e noutra dominan o panorama cada ceno tempo. Agora mesmo hai unha tendencia xeralizada, en Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda… de negar o celtismo desas comunidades.

Galiza celta

Francisco Calo Lourido non acepta ese suposto celtismo, aqás como substrato lingüístico

Qué significa ser “celta”. É Galiza celta? Hai ou houbo unha celticidade galega? O libro de Francisco Calo Lourido, “Os Celtas. Unha (re)visión desde Galicia” (Edicións Xerais, 2011) contesta a esas preguntas. Con múltiples dados, argumentos e comentarios non sempre claros, quizais porque non se pode demandar claridade nun tema tan debatido e tan confuso, Calo Lourido toma partido nun conflicto que xera debates e paixóns e no que se mesturan a historiografía coa literatura, a lenda co constrastado obxectivamente.
Agora mesmo hai unha tendencia xeralizada, en Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda… de negar o celtismo desas comunidades. Teses ben distintas deféndenas, non obstante: investigadores da Universidade Complutense de Madrid e na propia Galiza; para eles o celtismo e os celtas informan o pasado de importantes pobos europeos. Toca hoxe achegarnos a un libro que cuestiona abertamente todo o celta, salvo o que se refire a un substrato lingüísitco, que non nega.
Se entendemos ben, para Calo Lourido o que coñecemos como “cultura castrexa” comeza arredor do ano 500 a.C. –outros autores sitúana antes- e nace de maneira espontánea, sen intervención foránea, aínda que nese tempo xa se mantiñan contactos con xentes procedentes do Mediterráneo (pobos púnicos) e do norte, Armórica, Bretaña, Illas Británicas. No ano 137 a.C. teñen os castrexos o primeiro contacto coas lexións romanas que mandaba Décimo Xunio Bruto, e no 60 Xulio César chega ás actuais costas da Coruña, ficando este territorio baixo dominio romano. Dáse en consecuencia unha progresiva romanización, parella ao máximo desenvolvemento da Cultura Castrexa: é a época dos grandes castros defendidos por murallas, rúas enlousadas e casas relativamente confortables.
Afirma Calo Lourido que o concepto “celta” é vago porque os gregos alcumaban “celta” desde criterios meramente xeográficos, de xeito similar a como hoxe dicimos “africano”, sen reparar se se trata dun exipcio, dun libanés ou dun angolano, que poden non ter nada en común. “Autores romanos dos séculos II e I a.C. concretan máis, introducindo como sinónimo de celtas os termos “galos” e “gálatas”, pero tamén baixo eses nomes se agochan realidades lingüísticas, étnicas e culturais moi distintas”.
Atendendo aos escritores romanos, dos corenta pobos dos que falan referidos á Cultura Castrexa, ubicados no convento Lucense e Bracarense, só tres ou catro serían célticos. Unha presa de séculos máis tarde, no ronsel do romanticismo dominante en Europa, tratando de dotar a Galiza duns antecedentes prestixiosos, inventouse unha etnia celta da que descemos os galegos. Ese celtismo literario do XIX terá logo continuación na busca de argumentos científicos que avalasen a veracidade da proposta. Pero Calo Lourido insiste en que o “celta” é unha cuestión meramente lingüísitca, referida a restos ou elementos anteriores, o que non quere dicir que todos falasen esa lingua, e que “non implica nin unha etnia, nin unha cultura, nin unha relixión”…

Xulio Válcárcel

Non hai comentarios

Aínda non hai comentarios.

Feed RSS para comentarios deste artigo.

O formulario do comentario está pechado neste momento.