«O segundo sexo en galego» por María Xosé Queizán

16 Xuño 2010

Críticas,Ensaio,Traducións,Xerais_nos_medios

A obra da filósofa Simone de Beauvoir consta de dúas partes: a primeira, Os feitos e os mitos, foi publicada por Xerais no 2008. Agora preséntase o segundo tomo: A experiencia vivida. A extensa obra foi traducida ao galego por Marga Rodríguez Marcuño asesorada no aspecto filosófico por África López. Sei o inxente traballo que supuxo esta tradución, e confío en que ha ser a mellor expresión da autora noutra lingua, dado o coñecemento da Marga de ambas as linguas e o esmero e rigorosidade coa que traballa. Unha sorte para a nosa cultura. Esta segunda parte está máis achegada á realidade. Estuda a infancia, a mocidade, a madureza, a vellez, feminina; a súa situación social, de casada, nai ou prostituída; a sexualidade, o lesbianismo… Todas as experiencias na vida das mulleres son analizadas con intelixencia. A obra considérase un texto fundacional do feminismo do s. XX. A pesar dos máis de 60 anos transcorridos desde a súa publicación, ten o valor de todo discurso certeiro e universal. Parte do Fondo Común, o nome que lle dá ao que pouco despois sería definido como Patriarcado, e desde esa razón elabora un discurso afastado do esencialismo no que ser muller non é un arquetipo senón unha consecuencia cultural, produto da civilización. É unha ser en situación. A situación actual é máis libre, teñen máis formación, acceso ao traballo, á economía ou á sexualidade. O descubrimento da píldora anticonceptiva foi posterior á súa publicación, e supuxo unha gran liberación. As mulleres saíron do mundo privado e xa poden apreixar o universo en soberana soidade como ela aspiraba. María Xosé Quiezán

Artigo publicado n’ A Nosa Terra o 14 de xuño de 2010

Non hai comentarios

Aínda non hai comentarios.

Feed RSS para comentarios deste artigo.

O formulario do comentario está pechado neste momento.